Ortaklarımız

Av. Aylin TARLAN TÜZEMEN (İstanbul Barosu)

Lise yıllarına kadar Fransa’da öğrenim görmüş,  Türkiye’ye dönünce lise öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde yapmıştır. Daha sonra Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur ve halen aynı üniversitede Özel Hukuk alanında akademik çalışmalarını devam ettirmektedir. Fransızca ve İngilizce dillerine hâkim olup aynı zamanda İngilizce ve Fransızca dillerinde yeminli tercümandır. Mesleki kariyerine İstanbul’da saygın bir Hukuk Bürosu’nda çalışarak başlamış ve akabinde Arthur Andersen Hukuk Departmanı’nda görev almıştır. Bu süreçte Birleşme ve Devralmalar alanında yoğunlaşan Aylin Tarlan Tüzemen banka birleşmesi de dahil pek çok birleşme ve devralma projesi, bölünmeler, yeniden yapılandırmalar, banka tasfiyeleri gibi büyük çaplı projelerde bizzat yer almış ve bu projeleri bilfiil yönetmiştir. Arthur Andersen ve Ernst & Young (EY Law) firmalarının Türkiye’de birleşmelerini takiben Hukuk Müdürü olarak atanmış ve kalabalık bir hukuk ekibini yönetmiştir. Tarlan - Baksı Avukatlık Bürosu’nu kurana dek, kariyerine Ernst & Young Türkiye’den, Amerika’da yapılan düzenlemeler gereği ayrılan, Hukuk Bürosu’nda Hukuk Müdürü olarak devam etmiştir.  Halihazırda marka vekilliği de bulunan Aylin Tarlan Tüzemen, bugüne kadar yerli ve yabancı firmalara pek çok konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir. Ayrıca başta iş hukuku olmak üzere, uzmanlık konusuna giren hukuk dallarında gerek TV programlarına katılmış, üniversitelerde dersler vermiş, gerekse seminerlerde tebliğ sunmuş ve böylelikle geniş kitleleri aydınlatma imkânı elde etmiştir.

Av. Derya BAKSI (İstanbul Barosu)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş, akabinde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Ekonomi Hukuku alanındaki yüksek lisansını tamamlamıştır. Fransızca ve İngilizceyi (yeminli tercüman) akıcı şekilde kullanmaktadır. Mesleki kariyerine, fakülte yıllarında çalışmaya başladığı ve mezuniyeti sonrasında devam ettiği Arthur Andersen’da Avukat olarak başlamıştır. Yerli ve yabancı pek çok firmaya danışmanlık hizmeti verdiği bu yıllarda Bankacılık ve Finans, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Yabancı Sermaye Mevzuatı başta olmak üzere pek çok farklı hukuk dalında çalışmıştır. Daha sonra Türkiye’nin 3. GSM operatörü ARIA’nın (şimdiki AVEA) Hukuk Departmanı’na Uzman Avukat olarak transfer olmuştur. Burada çoğunlukla Telekomünikasyon Hukuku, Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku ve Ticaret Hukuku konularına yoğunlaşmıştır. Tarlan - Baksı Avukatlık Bürosu’nu kurana dek, Çalık Grubu için çalışmış ve pek çok büyük projede aktif olarak yer almıştır. Çalık Holding A.Ş.’de tüm grup şirketlerinin hukuk işlerini yürüten ve doğrudan Genel Müdür’e raporlama yapmak suretiyle hukuk ekibini ve dış danışmanları yöneten Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapmıştır. Çalık Holding A.Ş.’deki görevi süresince ağırlıklı olarak büyük bütçeli projelerde yer alarak İhale Hukuku ve ihale süreçleri, özel sektör-devlet yapılanmaları ile İdare Hukuku konularında çalışmıştır.


Önemli Hususlar