Hizmetlerimiz

Birleşme ve Devralmalar, Bölünme işlemleri, Yeniden Yapılandırmalar,
Ticaret Hukuku (Haksız Rekabet, Kıymetli Evrak Hukuku vb.)
Yabancılar Hukuku (Çalışma İzinleri, İkametgâh Tezkereleri, Vatandaşlık İşlemleri, Gayrimenkul edinme ve kiralama işlemleri vb.)
Şirketler Hukuku (Şirket Genel Kurulları, Yönetim Kurulları, Hisse Devirleri, İmza Sirküleri, Şube Kuruluş ve Kapanışları, Şirket Tasfiyeleri, Nev’i Değiştirme vb.)
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku (Marka Vekilliği bulunmaktadır)
İş Hukuku
Telekomünikasyon Hukuku
Reklam Mevzuatı Uygulamaları
Sözleşmeler Hukuku
Tüketici Hukuku
Internet Hukuku
Bankacılık ve Finans Hukuku
Sermaye Piyasası Hukuku
Gayrimenkul Hukuku
Enerji Hukuku
Rekabet Hukuku
İdare Hukuku
Dernekler Hukuku
Avrupa Birliği Hukuku
İnsan Hakları Hukuku
Uyuşmazlıkların Çözümü
Vergi Hukuku
Hukuk Eğitimleri
Özelleştirmeler
İhale Hukuku

Önemli Hususlar